No 13.janvāra līdz 13.februārim Burtnieku pagasta bibliotēkā skatāma fotoizstāde "1991.gada janvāris", veltīta barikāžu atceres 20.gadadienai.

Iztādē izmantotas publikācijas un fotomateriāli par 1991.gada janvāra notikumiem Rīgā. 13.janvāra tautas manifestācijā piedalījušies 28 burtniecieši,barikāžu aizstāvju rindās 15.,16. un 17.janvārī bijuši 86 pagasta iedzīvotāji.

Pateicoties novadpētniekam skolotājam Anatolijam Kindzulim, ir saglabājušās    publikācijas presē , dalībnieku saraksti, fotogrāfijas. Iztādē izmantotas A.Kindzuļa un Tautas frontes vadītāja Ādolfa Varslavāna fotogrāfijas.