10. novembrī Burtnieku pagasta bibliotēkā notika tējas pēcpusdiena.

 Burtnieku pagasta iedzīvotāji tika  aicināti uz tējas pēcpusdienu ,lai kopīgās sarunās rastu atbildes uz jautājumu- ko darīt,lai pagasta dzīvi padarītu labāku, pilnvērtīgāku, un interesantāku. Ko es darītu, ja  es būtu Burtnieku pagasta saimnieks? Izmantojot radošas metodes, burtnieciešiem bija  iespēja norādīt, viņuprāt, Burtnieku pagasta stiprās un vājās puses. Kopīgās sarunās  izdiskutēt svarīgus jautājumus, izteikt intersantas un noderīgas idejas.

 Pasākums notika sadarbībā ar Valmieras novada fondu, to finansiāli atbalstīja Tieslietu ministrija un Sabiedrības integrācijas fonds.

Ziņu sagatavoja:
Burtnieku pagsta bibliotēkas vadītāja Gunta Daļecka