Pasākums veidots skolas vecuma bērniem. Dzejas kompozīcija veidota atlasot darbus par rudeni. Dzeju izpilda literārā pulciņa dalībnieki.