Bibliotēkas lietotāji tiks iepazīstināti ar jaunajām grāmatām.