Ilustrētā grāmata.

Skat.Ludzas pilsētas bibliotēkas

e-katalogā.