Balvu novada Domes 2010.gada 29.jūlija lēmums - Maksa par Balvu CB sniegtajiem pakalpojumiem.
  1. Maksas pakalpojumi :

 - Kopēšana, lāzerizdruka un skenēšana; .

 - Kavējuma nauda par laikā nenodotiem iespieddarbiem;

 - Starpbibliotēku abonementa izmantošana-pasta pakalpojumi.