Izstāde un pasākums veltīts folkloristam, publicistam Krišjānim Baronam.