1941 gada 14.jūnija deportācija Latvijā. Izsūtīto Latvijas iedzīvotāju arhīva lietas. Dokumenti. Deportēto Latvijas iedzīvotāju saraksts. Deportācijas struktūranalīze.

   Grāmatas aprakstu skat. http://balvi.biblioteka.lv/alise/