Krauklis, Zalktis, Akmens un Vējš turpina vērot cilvēku dzīvi, attiecības un notikumus uz zemes.
Gadu gaitā Romanovu ģimene kļūst arvien turīgāka, taču ne laimīgāka.
Ļuba uzņemas arvien vairāk pienākumu, bet Rodislavs dzīvo ar kundzisku vērienu.
Ģimenes šķietamais sargeņģelis ir viņus pametis. Cits pēc cita aiziet paši tuvākie cilvēki.
Noslēdzas arī Ļubas mūžs. Dzimtas atzarā cerīgi veidojas Denisa un viņa draudzenes attiecības, jaunu dzīves posmu uzsāk Tamāra.

Tagi: Kriminālromāns