Sadarbībā ar Bikstu pamatskolu, tika rīkots Lieldienu pasākums bērniem.

Bērni meklēja pagastmājas pagalmā olas, satikās ar Lieldienu zaķi, gatavoja putniņus un piedalījās jautrajās stafetēs.