Pozitīvajai psiholoģijai ir tikai 10 gadu, kas zinātnei ir ļoti jauns vecums. Dzīvi jau neveido tikai sāpes, ciešanas, slimības. Arī prieks, laime, spēles, jautrība, brīvais laiks ir cilvēka dzīves sastāvdaļas.

http://balvi.biblioteka.lv/alise/