Dzejas diena Bērzkalnē.

Dzejas diena kopā ar dzejnieku Antonu Slišānu.

 

    Uz tikšanos ar dzejnieku bija ieradušies bērnudārza vecākās grupas bērni, pagasta darbinieki un pagasta iedzīvotāji.

   Bērnudārza bērni pārsteidza dzejnieku noskaitos viņa sacerētu dzejoli un nodziedod dziesmu pēc  A.Slišāna  dzejoļa „Grūtie  rēķini”.

Dzejnieku tas patīkami pārsteidza. Dzejnieka repertuārā daudz  dzejoļu tika lasīts tieši bērniem, iesaistot viņus dialogā un aicinot viņus sacerēt un rakstīt dzeju pašiem.

    Arī pieaugušajiem tika veltītas nopietnākas dzejas rindas.

Pēc tikšanās klausītāji ar interesi aplūkoja  A.Slišāna grāmatas.