Rudens bibliotēkā ir atnācis ar dzejas dienām.

Bibliotēkas dzejas dienu pasākumā piedalijās Baltinavas novada dzejnieks A.Slišāns.