Pasākumā piedalīsies bērnudārza grupiņu masku gājiens un arī Mārtiņdienas tirdziņš.