Dzejas mirkļi kopā ar dzejniekiem Viku,Jāni Rokpelni,Dagniju Dreiku,Tamāru

S krīni, Juri Heldu ,Ingu Gaili,Eduardu Aivaru