Starptautiskās sabiedriskās kustības  

                         ‘’ P a r   t i k u m ī b u ”

 

                  reģionālā koordinatore Ingūna Sāre

                            aicina  uz tikšanos

                       Bērzaines pagasta bibliotēkā

 

                         10.jūnijā,  plks.  18.00

 

                      Programmā:

      

  •    Tikumība  caur latvisko dzīvesziņu.

 

  •     Tikumisko principu vienotība pasaules reliģijās un mācībās .

 

                                                Visi laipni aicināti!