"Rēgu bērns" ir poētisks stāsts par Medijas dzīves līkločiem-no bērnības līdz pat sirmam vecumam. Meklējot atbildi uz jautājumu-kas pasaulē ir visskaistākais?-, Medija izbrauc tālas zemes un iepazīst svešus ļaudis, tomēr atbildi tā arī neatrod. Kādu dienu meitene pludmalē sastop Spalvi-neredzēti daiļu jaunekli, kas vairāk par visu mīl brīvību.

 

Skat. elektr. katalogā