2016.gada februārī
 • Izstāde abonementā ,, Februāra mēneša jubilāri-slavenības Latvijā un pasaulē”
 • Izstāde 7-12.kl.,, Mīlestība un citi kreņķi: jauniešu romāni par mīlestību”
 • Pārrunas ar 4 klases skolēniem par drošība internetā ,, Internets nav anonīms”
 • Mīļdieniņa bibliotēkā
  • grāmatu izstāde abonementā ,,Mīlestības nekad nav par daudz...”
  • Radošā darbnīca Valentīndienai ,,Sirsniņu darbnīca”
  • Citas aktivitātes
 • Izstāde 1.-4.klašu skolniekiem ,, Tobiass un citas radībiņas. Rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam-75”
 • Izstāde lasītavā Dzimtās valodas dienai ,, Turi godā savu valodu.” (Latviešu valodas vārdnīcas-skaidrojošās, tulkojošās, sinonīmu…)

Ziņu sagatavoja:

Auces novada Bēnes bibliotēkas vadītāja Ilga Straume