Rokdarbnieku grupa ,,Dzīpariņš". Diegu grafika mazajās formās.