Tikšanās ar Liepājas jaunajiem dzejniekiem Dainu Vanagu, Baibu Saldenieci, Sandru Jurbergu, Ivaru Ķivelīti.