Konkurss :”Mana skaistākā puķu dobe”

Mērķis : Veicināt apkārtnes sakopšanu un māju apzaļumošanu

Konkursa organizētājs : Stalīdzānu bibliotēka

Konkursa norise: 2015.gada pavasaris, vasara

Konkursa gaita:

Konkursam vērtēšanai var pieteikt šīs vasaras Stalīdzānu ciemā esošās puķudobes dažādos laikos (pēc puķu ziedēšanas laika).

Konkursam var pieteikt vienu vai vairākas savas puķudobes.

Konkursam dalību pieteikt var gan puķu dobes īpašnieks, gan citi iedzīvotāji.

Pieteikto puķu dobi nofotografēsim ( to var darīt pats īpašnieks vai konkursa organizētājs- bibliotēka) un rudenī  bibliotēkā organizēsim fotoizstādi “Mana skaistākā puķu dobe”.

Vērtēšana: Fotoizstādi vērtēs bibliotēkas apmeklētāji.

Apbalvošana notiks rudenī, laiks vēl tiks precizēts.

Balvā- dārza piederumi!

 

Kontakts informācijai: 64828201, Stalīdzānu bibliotēka