Izvēlēties savu nākotnes profesiju ir gana sarežģīti. Vidusskolnieki „ēno”, iepazīstot izvēlētās profesijas, taču pirmsskolnieki vispirms iepazīst savu vecāku profesijas un apciemo viņu darbavietas. Un tā, 6.februāra rītā uz Barkavas pagasta Stalīdzānu bibliotēku devās Praulienas PII „Pasaciņa” Rūķīšu grupiņas bērni , audzītes Mārīte un Brigita,

Ciemoša ās bibliotēkā

    Izvēlēties savu nākotnes profesiju ir gana sarežģīti. Vidusskolnieki „ēno”, iepazīstot izvēlētās profesijas, taču pirmsskolnieki vispirms iepazīst savu vecāku profesijas un apciemo viņu darbavietas. Un tā, 6.februāra rītā uz Barkavas pagasta Stalīdzānu bibliotēku devās Praulienas PII „Pasaciņa” Rūķīšu grupiņas bērni , audzītes Mārīte un Brigita, kā arī auklīte Inese ,lai iepazītu bibliotēku un bibliotekāra profesiju.

   Vispirms bērni  apskatījās daudzās grāmatas, žurnālus un datorus. Starp bibliotēkas grāmatām bērni atpazina sev zināmās, vecāku vai audzinātāju lasītās bilžu grāmatas. Arī datori, kā izrādās,  četrgadniekiem nebūt nav sveši, daži palīdz vecākiem ieslēgt to „lielo pogu”, daži skatās multfilmas un videoklipus, bet citi jau māk spēlēt spēles.

   Bibliotēka ir vieta, kur var paņemt sev interesējošas grāmatas, žurnālus, iegūt sev nepieciešamo informāciju, izmantot dažādos interneta pakalpojumus. Bibliotēka ir vieta, kur tiek rīkotas izstādes un notiek dažādi pasākumi.

    Ciemiņi  varēja apskatīties bērnu rakstnieces un ilustratores Margaritas Stārastes grāmatu izstādi. Kopā ar bērniem lasījām, veidojām un izdziedājām  vienu no M.Stārastes grāmatiņām „Mazā eglīte”. Grāmatiņas galvenais tēls bija mazā eglīte, kura izdzīvoja  visus gadalaikus. Savukārt mazie rūķīši, priecājoties par jauko laiku pavasarī, vasarā, rudenī un ziemā, palīdzēja eglītei saposties atbilstoši gadalaikam.

   Bibliotēkas darbs nav iedomājams bez dažādiem palīgiem, kuri iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā. Par muzikālo pusi rūpējās bibliotēkas lasītāja Linda, ar kuras palīdzību varējām iet rotaļās. Laiks paskrēja nemanot. Tagad bibliotēkas plauktā skatāms bērnu un audzinātāju darināts apsveikums, pateicība par viesmīlīgo uzņemšanu. Tādas jau mēs- bibliotēkas cenšamies būt, vienmēr atvērtas, gaišas un cilvēkiem noderīgas!

    Prieks, ka mūsu dažādām tehnoloģijām bagātajā laikmetā, daudzi vecāki tomēr atrod laiku un saviem bērniem lasa priekšā vakara pasaciņas!

Ziņu sagatavoja:
Dacīte Tomiņa, stalīdzānu bibliotēkas vadītāja

Tagi: bērni, Eglīte, M.Stāraste