Tematiska pēcpusdiena veltīta Ziemeļu valstu nedēļai.Disputs par Lēnes Koberbētas grāmatu "Kauninātājas meita". 8. klases skolēni dalījās savos spriedumos un pārdomās par grāmatas varoņiem, saistot to ar savas klases dzīvi.

Krustvārdu mīklas minēšana:savas zināšanas skolēni varēja pārbaudīt ziemeļu valstu bērnu literatūrā, ģeogrāfijā. Pasākuma noslēgumā notika zīmējumu konkurss- "Elfi, troļļi un ziemeļi"