2010. gada 12. septembrī lauku sētā "Sutras" notiks ikgadējais dzejas dienām veltītais pasākums "Griķmalēju dzejas pelenērs".

Dzejnieks Rainis teicis: "Dzejai piebiedrojas citas mākslas - mūzika, glezniecība, plastika...". Mūsu dzejas dienās piedalīsies Vecumnieu mūzikas un mākslas skolas jaunie mūziķi  un vietējie mākslinieki ar savu darbu izstādu. Notiks mākslas plenērs.

Pasākumā piedalīsies mūsu literātu biedrība "Dārta" (Raiņa māte Dārta Grikovska) un Jelgavas Latviešu biedrības dzejas kluba "Pieskāriens" dalībnieki.

Bibliotēka veidos ikkadējo speciālizdevumu "Dzejas dienas Bārbelē - 2010".

 

P.S. Dzejnieka Raiņa māte Dārta Grikovska dzimusi Bārbeles pagasta "Griķmalējos".