Dzejas dienu ietvaros notiks dzejas draugu tikšanās.