Šomēnes Balvu centrālajā bibliotēkā par godu Kr. Barona 175 jubilejas gadadienai notiek aktivitāte" Nosūti draugiem tautasdziesmu".
Ai, Saulīte māmuliņa,
Ko tie tavi kalpi dara?
Zīda pļavas nenopļautas,
Zelta kalni neecēti.

Piedalies un aicini savus draugus!
Neaizmirsti arī tautieti svešumā, tur savas tautas dziesma vismīļākā...izvēlies un nosūti!