Šī nedēļa visā Latvijā tiek atzīmēta kā Bibliotēku nedēļa, kad bibliotēkas aicina ciemos rakstniekus, rīko konkursus un citāda veida aktivitātes. Baložu bibliotēka aicināja uz tikšanos ar lasītājiem rakstnieku, publicistu, LPSR Nopelniem bagāto žurnālistu Ēriku Hānbergu.

Rakstnieks šogad maijā svinēs 85 gadu jubileju.  Ieguvis pedagoga izglītību, autors ir strādājis vairākos laikrakstos un publicējies Liepājas rajona un republikas presē.

Ēriks Hānbergs rakstījis par lauku dzīvi, prozai raksturīgs spēcīgs dokumentālisms, asu dzīves pretrunu atmaskojums, sulīgs humors, ietilpīgs dialogs. Pirmā literārā publikācija – garais stāsts „Pirmā grēka līcis” žurnālā „Karogs” 1976. Ēriks Hānbergs ir saņēmis vairākus apbalvojumus - P.Stučkas prēmiju par rakstu sēriju „Publicista skatījumā” (1981), LPSR Valsts prēmiju (1987), „Sējēja” prēmiju (1990), Triju Zvaigžņu ordeni (2003).
Rakstnieka tēlainais un humora pilnais stāstījums iepriecināja klausītājus. Uzzinājām gan kā rodas idejas jaunām grāmatām, gan par konkursu “Skaistākās lauku sētas”’, gan par Omulības klubiņu.

Klausītāji smējās par uzjautrinošiem (ne)gadījumiem iz dzīves un pārpratumiem. Sekoja daudz jautājumu- kā vērtēt lielo saimniecību dominēšanu; kā mainās lauki, par bijušiem slavenu kolhozu priekšsēdētājiem un kā var kļūt par Omulības kluba biedru.

“Ja mēs cits citu mundrinātu ar jauku omulību, tad sabiedrība kļūtu lādzīgāka un smaidīgāka” , novēlēja rakstnieks Ēriks Hānbergs.

Daudziem  ir sajūta, ka mēs godājamo Ēriku Hānbergu  labi pazīstam, bet vai tā ir? Ar plašo rakstnieka daiļradi un intervijām ar viņu preses izdevumos var iepazīties novada bibliotēkās.

Paldies izdevniecībai “Jumava” par iespēju tikties ar tik interesantu un vitālu rakstnieku!

Foto no pasākuma šeit

Tagi: tikšanās ar autoru, Baložu pilsētas bibliotēka