Bibliotekārā stunda- Dzejas diena- Babītes pašvaldības bibliotēkas Salas nodaļā

Lai popularizētu lasīšanu, veicinātu interesi par grāmatām un dzeju, Babītes pašvaldības bibliotēkas Salas nodaļā 2010.gada 9.septembrī notika bibliotekārā stunda- Dzejas dienas pasākums, kurā piedalījās Salas sākumskolas skolēni

Ziņu sagatavoja:
bibliotekāre Daina Auziņa