Šogad valstī Dzejas dienas notiek 45 reizi. Jubileja! Dzejas dienu ietvaros arī Asūnes bibliotēkā notiks Dzejas dienu pasākums. Pie mums Dzejas dienas notiek sadarbībā ar skolu. Bibliotēka būs izveidota jaunāko dzejas grāmatu izstāde, Skolā - bērni lasīs dzeju un tiks iepazīstināti ar Dzejas dienu vēsturi.