21. aprīlī plkst. 11.00 pie Lauteres kultūras nama Lieldienu lustes.

Olu krāsošana, ripināšana. 

Spēles, rotaļas un šūpošanās.