Dzejas pēcpusdiena

12. oktobrī pulksten 17 30 Kusā, bērnudārza zālītē ar dzejas lasījumu:,,Ā. Ēlksne, J.Grots ,,Vēstules tālajai zvaigznei" viesosies amatierteātris ,,Aušas".Ieeja brīva