MĪLESTĪBAS ZĪMĒ ARĪ JĀNIS GROTS

Kusā,
PII,,Sprīdītis" zālē viesosies Sarkaņu teātris ,,Piņģerots''
MĪLESTĪBAS ZĪMĒ
ARĪ JĀNIS GROTS
Daces Kalniņas mūzika
Gunta Apeles režija
Ieeja brīva
Pasākuma sponsori Aronas pagasta uzņēmēji