Kusas bibliotēkā pirmās 2016. gadā iepirktās grāmatas.

Grāmatas bērniem:

 

1.Lindgrēne Astrida "Lennebergas Emīla dzīve rit tālāk".

2. Lindgrēne Astrida "Karlsons, kas dzīvo uz jumta, lido atkal".

3. Ņizjurskis Edmunds "Mareka Vasarraibumiņa neticamās dēkas".

4. Rasela Reičela Renē "nikijas dienasgrāmata", 6. daļa.

 

Grāmatas pieaugušajiem:

 

1. Auziņš Arnolds "Bez sievietēm grūti".

2. Avotiņa Daina "Divas koka karotes un roze".

3.Blaua Līga "Uldis Dumpis. Zemgalietis".

4. Ikstena Nora "Mātes piens".

5. Rušmane Andra "Aleksandrs. Dzīves grāmatzīme".

6. Volkēviča Vera "Pļauka", 3. daļa.