Skolas iela 4, Ape,
Apes novads, LV – 4337
Tālruņi: 643 22271 ( abonements),
643 22272 (lasītava)
Fakss  lasītava 643 22272
Epasts: ape.biblioteka@ape.lv

APES bibliotēkas vadītāja:
Mudīte KAKTIŅA
 

DARBA LAIKS 

Pirmdiena                  10.00–18.00
Otrdiena                     10.00–18.00
Trešdiena                   10.00–18.00
Ceturtdiena                10.00–18.00
Piektdiena                  10.00–18.00
Sestdiena, Svētdiena    slēgts

Apes bibliotēka ir Apes novada domes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pilsētas un pagasta iedzīvotājam un visiem interesentiem.

    Apes bibliotēkas vairāk kā 100 gadu vēsture saistās ar māju Apē, Skolas ielā 4, ko 20.gs. sākumā cēlusi Opekalna lauksaimniecības biedrība. Šī biedrība 1903. gada 1. oktobrī nodibinājusi publisko bibliotēku, kas gadu gaitā attīstījusies, bet savu atrašanās vietu gandrīz nav mainījusi.

Vairākkārt mainījusies bibliotēkas administratīvā pakļautība. 1953. –1956. g. tā bijusi Apes rajona bibliotēka, vēlāk tikusi   iekļauta gan Alūksnes, gan Valkas, bet kopš 2009. gada – Apes novada sastāvā.

Bibliotēkas darbības laikā vairakkārt palielinājies bibliotēkas grāmatu krājums, arī lietotāju un apmeklētāju skaits. Tagad bibliotēkā izveidojušās 3 nodaļas -

abonements, bērnu literatūras nodaļa un lasītava, kur izvietots sabiedriskais bezmaksas interneta punkts.

  Bibliotēka iekļāvusies vienotajā valsts bibliotēku tīklā Gaismas tīklā, veidojas par  informācijas, mūžizglītības, izklaides, sociālo kontaktu, sabiedriskās saskarsmes un  uzņēmējdarbības atbalsta centru pašvaldībā, kas piedāvā pieeju Alūksnes un Apes reģiona elektroniskajam kopkatalogam, novadpētniecības krājumam,

elektroniskajām datu bāzēm Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka u.c., SBA (starpbibliotēku abonements) u.c.

bezmaksas un maksas pakalpojumus. Ir izveidots

lokālais datu pārraides tīkls, lietotāju rīcībā 7 datorkomplekti, WEB kameras, multifunkcionālā iekārta u.c.

Bibliotēka veido literatūras izstādes, organizē literārus sarīkojumus ar dažādu literātu piedalīšanos, īpaši atzīmējot savu novadnieku - L. Laicena, E. Zālītes u.c. jubilejas.

    Informācija par pilsētu krājumā tiek komplektēti materiāli gan no un pagastu Novadpētniecības preses, gan no grāmatām u.c. materiāliem par Apes pilsētu, pagastu un novadniekiem.

Daļa novadpētniecības materiālu ir strukturēti pa

darbības jomām un ir sakārtoti atsevišķās mapēs – „

Ape un apenieši”,

„Apes pilsētas svētki”,

„Dāvis Ozoliņš”,

„Linards Laicens”,

„Kultūras norises”,

” PII Vāverīte”,

” Sports”,

„Apes bibliotēkas darbs”,

” Apes literāti”,

„Kolhozu laiki Apē”,

„Apes mediķu vēsture”,

„Tūrisms. Daba”,

Pasaules apceļotāja Ella Bezrukih”,

„Raganu tradīcijas ziemeļaustrumu Latvijā”,

„Upju festivāli Apes novadā” u c.

 

 

Adrese

Skolas iela 4, Ape, Apes nov., LV-4337

Kontaktinformācija

Tālr.: 64322271 (Bibliotēkā)
Fakss: 64322272
E-pasts: ape.biblioteka@ape.lv

Kultūras karte

Darbalaiks

  • P:10:00-18:00
  • O:10:00-18:00
  • T:10:00-18:00
  • C:10:00-18:00
  • P:10:00-18:00
  • S:-
  • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv