Izstādes aprīlī

Abonementā:

             "Aprīlis aicina dārzā"

              "Lieldieniņa braukšus brauca,

               Olas veda vezumā"

              "Latviešu grāmata laiku lokos"

Bērnu literatūras nodaļā:

                "Klāt pavasara svētki - Lieldienas!"

                 "Dators - gudrs, izpalīdzīgs, uzticīgs"

Lasītava:

             "Lieldienās šūpoties, Lieldienās priecāties!"