Izstādes martā

Abonementā:

                "Dzīve uz skatuves"

                "1949.gadā izvesto piemiņai"

     Ciklā "Mūsu jubilāri"- "Rakstniecei Aīdai Niedrai-120"

Bērnu literatūras nodaļā:

                  "Izlasi "Bērnu/jauniešu žūrijas 2018" eksperu novērtētās     

                                                                                            grāmatas!"

                  "Pavasaris klāt!"

Lasītavā: "Tavi palīgi - enciklopēdijas un vārdnīcas"