izstādes februārī

Abonementā:

         "Cilvēks pieskaras cilvēkam ar sirdi..."

Ciklā "Mūsu jubilāri"-

           "Dzejniecei Austrai Skujiņai-110"

Bērnu literatūras nodaļā:

            "Mini manu mīklīņu!"

Lasītavā:

               "Apes vēstures lappuses"

               "Kad uzzied mīlestības zieds..."