Izstādes oktobrī

Abonementā:

         "Viršu ziedu dzejniecei Elīnai Zālītei -120"

          "Rakstniekam Albertam Belam - 80"

Bērnu literatūras nodaļā:

            "Rudens rūķis, arājiņš,

             Pilnas klētis sastrādājis!"

Lasītavā :

          Ciklā "Latvijai -100"

        10.izstāde -  "Latvijas kultūrvēsturiskie novadi"