Izstādes augustā

Abonementā:

    "Darbīgās bitītes - mums"        

     "Dzejniecei Olgai Lisovskai-90"

Bērnu literatūras nodaļā:

       "Sveika, mana mīļā skola!"

 Lasītava:

  Cikla "Latvijai - 100" 8.izstāde

       "Latvijas pilis un muižas"

  "Ape - vieta, kur mīt mūsu sirdis"

                (Apei - 90)