Izstādes jūlijā

Abonementā:

        "Skan dziesmā tautas dvēsele"

        "Dabas dziedinošais spēks"

        "Rakstniekam Aivaram Kļavim - 65"

Bērnu literatūras nodaļā:

        "Kurp doties un ko apskatīt ?"(iepazīsim Vidzemi!)

        "Lasi un piedalies bērnu/jauniešu žūrijā  2018!"

Lasītavā:

    Cikla "Latvijai - 100"

         7.izstāde   "Mūzika Latvijā"