Izstādes jūnijā

Abonementā: "Jāņu nakts burvība"

                      "Novadniekam, rakstniekam Jānim Mauliņam - 85"

                      "Novadniekam, rakstniekam Aināram Zelčam - 60"

Bērnu literatūras nodaļā:

                       "Koši zied vasariņa"

                       "izlasi vasarā!"

Lasītavā:  "Nu atnāca Jāņu diena...."

      Ciklā "Latvijai - 100" 6.izstāde

                       "Latviešu mitoloģija"