Izstādes maijā

Abonementā:

       "Mana Latvija- mākslinieku acīm"

       "Es jums atdodu:

            savu nespēku un bēdas,

            savas ceļa grantī iemītās pēdas...."

                       (Dzejniekam I.Ziedonim - 85)

        "Rakstniekam Ērikam Hānbergam - 85"

Bērnu literatūras nodaļā:

         "Māmiņu mīlu es savu!"

         "Dzejniecei Maijai Laukmanei - 65"

Lasītavā:

         Ciklā "Latvijai-100"

                  5.izstāde "Latvijas daba"

        "Vismīļākie vārdi māmiņai!"