Izstādes aprīlī

Abonementā:

           "Dārza darbi pavasarī"

           "Rakstniekam, dievturības ideologam Arvīdam Brastiņam-125"

Bērnu literatūras nodaļā:
           "Dators - gudrs, izpalīdzīgs, uzticīgs"

            "Sveicam "Krāsaino pasaku"autoru Imantu Ziedoni jubilejā!"

Lasītavā:

 Ciklā "Latvijai-100"

      4.izstāde "Latvijas daba"