Izstādes martā

Abonementā:

               "Sibīrijas hronika"

                "Lieldienas rītā saulīte danco....."

                "Caur laiku varām"

                           (Novadniecei, dzejniecei L.Sāgamežai -Nāgelei-90)

                "Dramaturgam Gunāram Priedei -90"

Bērnu literatūras nodaļā:

                 "Cik putni ir dažādi?"

                  "Ai, zaķīti, garausīti,

                   Kā es tevi sen gaidīju!"

Lasītavā:

                Cikla"Latvijai-100" 3.izstāde

                   "Teātris un kino Latvijā"

             "Klāt pavasara svētki - Lieldienas!"