Izstādes janvārī

Abonementā:

           "Ziema būs gara,

            Meklējiet siltumu,

            Meklējiet gaismu cits citā"

          "Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim- 155"

Bērnu literatūras nodaļā:

           "Es gribu lasīt, man patīk lasīt!"

 Lasītavā:

     Ciklā "Latvijai - 100"

             1.izstāde "Latvijas vēsture"

            "2018. - Suņa gada prognoze"