Izstādes decembrī

Abonementā:

           "Mans zelts ir mana tauta,

            Mans gods ir viņas gods."

                (Eksprezidentei V.Vīķei - Freibergai - 80)

          "Dedz sevī Ziemassvētku gaismu!"

Bērnu literatūras nodaļā:

             "Baltas vērpetes griežas pa gaisu"

            "Un katru gadu Ziemasvētki nāk...."

Lasītavā:

           "Ak tu, priecīga,

            Ak tu, svētīgā

           Ziemassvētku dieniņa!"