Izstādes septembrī

Abonementā:&am ;nb p;

            "Es dzeru rudeni-/Lai iet vēl viena porcija rudens!"

                                                                     (O.Vācietis)

        Ciklā "Mūsu jubilāri"

                    "Dzejniecei Lijai Brīdakai -85"

Bērnu literatūras nodaļā:

                        "Rudentiņš nāk, rudentiņš nāk,

                          Zeltains rudentiņš nāk...."

                         "Es dzejoļus Tev lasīšu!"

Lasītavā: 

              "Ceļosim pa Latvijas pilīm!"