Izstādes augustā

Abonementā:

             "Meža un dārza veltes - burciņās un pagrabā!"

              "Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam- 140"

                                 (cikls "Mūsu jubilāri")

Bērnu literatūras nodaļā: 

               "Paliec sveika, vasariņa!"

                "Sveika, mana skola!"

Lasītava:

                 "Ape svin svētkus!"