Izstādes maijā

Abonementā:

           "Krīt atkal ābeļsniegs,

            Iet vēl viens ābeļlaiks...."(O.vācietis)

Bērnu literatūras nodaļā:

              "Manas Dzimtenes Latvijas Neatkarības diena!"

             "Mīļi sveicieni Mātes dienā!"

Lasītavā: 

           "Gatavosimies pašvaldību vēlēšanām!"

           "Māmiņ, šodien Tava diena!"