Izstādes aprīlī

Abonementā:

     "Lieldieniņas braukšus brauca,

      olas veda vezumā..."

Ciklā "Mūsu jubilāri"

            " Novadniecei Kornēlijai Apškrūmai -80"

Bērnu literatūras nodaļā: 

         "Zinu, zinu, bet neteikšu,

          Kur Lieldienu zaķis guļ...."

         "Mūsu mīļajai dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai - 80"

Lasītavā: 

          "Gaidīt gaidu to dieniņu,

          Kad atnāca Lieldieniņa"